بازگشت به صفحه اصلی

معرفی نرم‌افزار مامان‌پز

اپلیکیشن سفارش پرسنلی

Network مدیریت کارمندان
مدیرسیستم می‌تواند به راحتی افراد جدید را فعال و دسترسی کارمندان را مدیریت کند.
Poll شرکت در نظرسنجی
کارمندان می‌توانند در مورد همه غذاها نظر خود را ثبت کنند تا در هر دوره زمانی غذاهای موردپسند همه انتخاب شود.
Reminder ثبت یادآور
برای این که افراد ثبت غذا را فراموش نکنند، امکان ارسال اعلان یادآوری و امکان انتخاب خودکار غذا توسط نرم افزار وجود دارد.
Reports گزارش‌گیری
مدیرسیستم می‌تواند در بخش گزارشات میزان هزینه‌ها و میزان رضایت کارکنان را در هر دوره زمانی مشاهده کند.
Group مدیریت نحوه پرداخت
شما می‌توانید هزینه غذا را توسط شرکت، کارمند و یا به صورت مشترک پرداخت کنید.
Manager مدیریت سفارش مدیران
مدیر سیستم می‌تواند برای مدیرانی که فرصت کافی ندارند، وارد سیستم شود و سفارش آنها را ویرایش یا ثبت کند.

مشاهده منوی غذای شرکتی

arrow بازگشت به صفحه اصلی