آشپزی کنید
آشپزی کنید
لذت ببرید
آشپزی کنید لذت ببرید کسب درآمد کنید
کسب درآمد کنید
کسب درآمد کنید

  مراحل همکاری با گروه مامان‌پز:

  1. ثبت نام اولیه:  فرم ثبت نام مامان ها (موجود در همین صفحه) را پر کنید. بعد از آن ما برای توضیح و هماهنگی باقی مراحل با شما تماس خواهیم گرفت.

  2. ارسال تست:  در این مرحله شما ۴ نوع غذای مختلف را طبخ کرده و با هماهنگی برای ما ارسال خواهید کرد. غذاها توسط کارشناسان مامان‌پز بررسی شده و در صورت قبولی، گواهی نامه مهارت آشپزی با مهر مامان پز دریافت می کنید و وارد مرحله بعد خواهید شد.

  3. جلسه حضوری:  در این مرحله طبق زمان‌بندی به دفتر مامان‌پز مراجعه خواهید کرد. دستورالعمل‌های جامع مامان‌پز شامل اصول بهداشتی، میزان مواد اولیه غذاها، نحوه بسته بندی، نحوه قیمت گذاری، نحوه پاداش و باقی توضیحات را دریافت خواهید کرد.

  4. دریافت کارت بهداشت:  در این مرحله باید به یکی از مراکز بهداشت سطح شهر مراجعه کرده و جهت دریافت کارت بهداشت ثبت‌نام کنید.

    همچنین آشپزخانه شما توسط کارشناسان مامان‌پز جهت بررسی موارد بهداشتی بازدید خواهد شد.

تبریک، اکنون شما به جمع مامان های مامان‌پز پیوسته اید.

 موارد مالی:

قیمت گذاری غذاها از طرف مامان ها انجام می‌شود و مامان‌پز در قبول یا رد قیمت پیشنهاد شده مختار است.

تسویه حساب به صورت روزانه پس از دریافت غذاهای طبخ شده و از طریق حساب بانکی شما انجام خواهد شد.

  محدوده جغرافیایی:

مامان‌پز اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می‌کند. برای مشاهده محدوده جذب مامان روی نقشه کلیک کنید.

در صورتی که منزل شما در منطقه مورد نظر قرار ندارد و یا در شهر دیگری غیر از تهران هستید، با ثبت نام در سایت، به محض فعال شدن منطقه یا شهر با شما تماس خواهیم گرفت.