عدس پلو با گوشت
دستور پخت

درابتداصدوبیست گرم برنج راخیس کرده وصدگرم عدس راهم پخته وموقع آبکشی داخل برنج ریخته وآبکش می کنیم وموقع دم نصف قاشق چایخوری دارچین رالا به لای آن میریزیم وصدگرم گوشت چرخ کرده رابایک سوم قاشق چایخوری زردچوبه ویک سوم قاشق چایخوری فلفل سیاه تفت میدیم وبعدصدگرم پیازسرخ شده وصدگرم کشمش پلویی وچهارعدد خرما هم جداجداتفت میدیم وموقع کشیدن برنج روی آن میریزیم

ترکیبات غذایی
فلفل سیاه
یک سوم قاشق چایخوری 
دارچین
نصف قاشق چایخوری 
زردچوبه
یک سوم قاشق چایخوری 
پیاز
صدگرم 
خرما
نصف قاشق چایخوری 
کشمش
یک سوم قاشق چایخوری 
عدس
صدگرم 
برنج آستانه اشرفیه
نصف قاشق چایخوری 
گوشت چرخ کرده
صدگرم 
{{total}} نظر برای {{foodName+' '+chefAlias}}
{{comment.customerName}}

{{comment.deliveryDate|persianDate:'L'}}

{{comment.comment}}

{{chefAlias}}

{{comment.commentReply}}

بیشتر...
مورد بیشتری یافت نشد. موردی یافت نشد.