آلبالو پلو با مرغ مامان گلناز  تاکنون  +200  بار سفارش داده شده است.

آلبالو پلو با مرغ
{{total}} نظر برای {{foodName+' '+chefAlias}}
{{comment.customerName}}

{{comment.deliveryDate|persianDate:'L'}}

{{comment.comment}}

{{chefAlias}}

{{comment.commentReply}}

بیشتر...
مورد بیشتری یافت نشد. موردی یافت نشد.